Kabinet gaat uitspraak Hoge Raad van 20 mei 2022 over box 3 bestuderen

20-05-2022

Belastingdienst actueel

Nieuws volgen via RSS

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de vraag of mensen die niet onder de massaalbezwaarprocedure vallen en niet tijdig bezwaar maakten tegen box 3-inkomen vanaf 2017, rechtsherstel zouden moeten krijgen als de belastingaanslag op 24 december 2021 onherroepelijk vaststond.

De Hoge Raad oordeelde dat er in dit geval geen recht is op rechtsherstel en ook niet op ambtshalve vermindering van de aanslag.

Het kabinet gaat de uitspraak van de Hoge Raad bestuderen en neemt er uiterlijk met Prinsjesdag een besluit over. Kijk voor de actuele informatie over box 3 op belastingdienst.nl/box3.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.