Bezwaren box 3-heffing 2020 aangewezen als massaal bezwaar

02-04-2021

Belastingdienst actueel

Nieuws volgen via RSS

Een deel van de bezwaren tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) in de aanslag inkomstenbelasting 2020 wordt aangewezen als massaal bezwaar. Net zoals in de 3 voorgaande jaren.

Als uw bezwaar gaat over de vraag of de box 3-heffing een ‘inbreuk is op het eigendomsrecht’, doet u mee met de massaalbezwaarprocedure. Zet u deze motivering in uw bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting 2020, dan doet u automatisch mee met de massaalbezwaarprocedure. Zorg dan wel dat u op tijd bezwaar maakt tegen uw aanslag inkomstenbelasting 2020. In de bijlage bij de Kamerbrief aanwijzingsbesluit massaal bezwaar box 3 vindt u meer informatie.

Voor 2020 is de massaalbezwaarprocedure uitgebreid met de vraag of het forfaitaire rendementspercentage voor de grondslag die behoort tot rendementsklasse II op de juiste wijze is vastgesteld. Meer informatie hierover vindt u in de Kamerbrief gewijzigde aanwijzing massaal bezwaar box 3.

Welke bezwaren vallen niet onder de massaalbezwaarprocedure?

Alle andere bezwaren tegen de box 3-heffing vallen niet onder de massaalbezwaarprocedure. U moet deze bezwaren apart motiveren.

Andere onderdelen van uw aanslag waartegen u bezwaar hebt, moet u ook apart motiveren. Bijvoorbeeld als wij zijn afgeweken van uw aangifte.

U krijgt in deze gevallen apart een uitspraak van ons.

Wij doen een collectieve uitspraak op alle bezwaren die meedoen

De massaalbezwaarprocedure betekent dat we samen met diverse partijen een klein aantal bezwaren selecteren die we voorleggen aan de rechter. Als de uitspraak van de rechter onherroepelijk vaststaat, doen wij een collectieve uitspraak op alle bezwaren die meedoen met de massaalbezwaarprocedure. Doet uw bezwaar mee, dan hoeft u dus niet zelf te procederen.

U krijgt een brief van ons over uw bezwaar tegen de box 3-heffing

Wij beoordelen of we uw bezwaar kunnen behandelen als massaal bezwaar. U krijgt daarover een brief van ons.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.