Tegemoetkoming voor 3e sluiting buitenschoolse opvang – geef wijzigingen op tijd door!

01-03-2022

Belastingdienst actueel

Nieuws volgen via RSS

Door de coronamaatregelen moest de buitenschoolse opvang van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 voor de 3e keer dicht. Had u toen kinderopvangtoeslag voor buitenschoolse opvang én hebt u uw eigen bijdrage doorbetaald? Dan krijgt u een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kinderopvang via de Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang (TTKO). Geef wijzigingen in de gegevens voor uw kinderopvangtoeslag uiterlijk 30 april 2022 aan ons door. Zodat wij uw tegemoetkoming juist kunnen berekenen.

Voldoet u aan de voorwaarden voor de TTKO? Dan ontvangt u automatisch een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kinderopvang. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) maakt deze tegemoetkoming half juni 2022 over naar uw rekening.

Tijdens de coronacrisis was de buitenschoolse opvang al 2 keer eerder gesloten. Het kan zijn dat u tijdens de 1e en/of de 2e sluitingsperiode te weinig tegemoetkoming hebt gekregen. Als dat zo is, dan ontvangt u in juli 2022 automatisch een aanvullende tegemoetkoming van de SVB.

Zodra de precieze betaaldatums bekend zijn, leest u dit op de website van SVB.

Houd uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen actueel

Is uw persoonlijke situatie voor de jaren 2021 en 2022 gewijzigd, en heeft dit gevolgen voor uw kinderopvangtoeslag? Geef uw wijzigingen dan door via Mijn Toeslagen. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 april 2022.

Het is belangrijk dat u wijzigingen op tijd doorgeeft. Want wij berekenen de tegemoetkomingen op basis van de kinderopvangtoeslaggegevens die op 1 mei 2022 bij ons bekend zijn.

Lees meer over de tegemoetkomingsregeling in de Kamerbrief van 25 februari 2022.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.