Ik ga aangifte schenkbelasting doen - welke gegevens heb ik nodig?

We hebben de gegevens voor u op een rij gezet. U kunt dit overzicht ook afdrukken als u dat handig vindt.

Aangifte schenkbelasting

Persoonlijke gegevens

 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • uw DigiD
  Als u voor iemand anders aangifte doet: een machtigingscode. Deze kunt u aanvragen met uw DigiD. De hulpvrager kan deze code ook zelf aanvragen.

Als u wilt dat wij de correspondentie aan een contactpersoon sturen:

 • zijn naam
 • zijn adres
 • zijn telefoonnummer of e-mailadres

Gegevens van de schenker

 • het burgerservicenummer van de schenker, óf het RSIN als de schenker een instelling is

Gegevens van de schenking

 • de datum van de schenking
 • de waarde van de schenking
  Bij geld gaat het gewoon om een bedrag. De waarde van een andere schenking moet u nog even bepalen. Meer hierover leest u bij Hoe bepaal ik de waarde van een schenking?
 • als u die hebt: een overeenkomst of akte van de notaris
  In het document is de schenking vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u de schenking gebruikt voor een koopwoning of een dure studie.

Als de schenking een onroerende zaak is:

 • de WOZ-waarde van de woning
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die de gemeente heeft gestuurd. U kunt de waarde meestal ook online opzoeken via het WOZ-waardeloket.
 • de marktwaarde van de onroerende zaak
  Deze waarde staat bijvoorbeeld op een taxatierapport van een makelaar.

Alles over de aangifte schenkbelasting vindt u op belastingdienst.nl/schenken.

Hebt u alle gegevens verzameld?

Aangifte doen kan online op Mijn Belastingdienst.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Let op!Vanaf 1 oktober 2022 kunt u bij de Belastingdienst alleen nog inloggen met de DigiD app of met een sms-controle. Download de DigiD app of activeer de sms-controle in Mijn DigiD.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.